Termenul “gentleman” provine din limba latină având la bază cuvântul ,,Gentilis’’ care desemnează apartenenţa la o naţiune, gintă. In limba italiană ,,gentil uomo’’ şi portugheză ,, gentil-homem’’.
 
  Din anul 1614 se discută de titlul de “gentleman” ca de un titlu onorific, astfel în limba engleză acest cuvânt desemnează o persoană care făcea parte din nobilime sau o persoană cu anumite calităţi. Mai apoi acest cuvânt a fost adoptat de mai multe ţări din Europa ca şi titlu onorific.


    Rădăcinile grupului GTM sunt adânc înfipte în trecut, cu tradiţie şi cunoaştere cultivată de la cei mai înţelepţi bărbaţi din marile oraşe ale lumii. Membrii Gentlemen’s Club au contribuit la progresul omenirii şi au construit punţi de legătură între cei mai înţelepţi şi cultivați domni ai societăţii moderne din medii diferite.


    Grupul nostru este considerat pârghia de pornire a unei culturi şi a unei gândiri creative, cu influenţă în dezvoltarea mediului social şi nu numai. Structura grupului şi întregul grup prin membrii săi, oferă un caracter cu o esenţă morală ridicată oferind posibilitatea cunoașterii şi învăţării regulilor morale şi conduitelor în societatea în care trăim.


    În România zilelor noastre, suntem prezenţi în diferite medii şi contribuim activ la dezvoltarea şi integritatea membrilor noştri şi a societăţii în care trăim, prin reguli clare şi stricte de conduită. Ajutăm dezoltarea generaţiilor membrilor noştri, şi transmitem din generaţie în generaţie reguli de conduită, care se învaţă în comunitate şi se transmit mai departe celor apropiaţi nouă, fiind zilnic mai buni, mai creativi, mai demni de statutul de Membru Gentleman.